Historien om

The Honourable Mrs. Barbara Elrington Douglas Arbuthnott

BARNDOM

Barbara Elrington Douglas ble født i Templemore, Irland, 5. September 1822. Hennes far, general Sir Neil Douglas, var ætling av en høyadelig familie, som i rang var sidestilt med den mer kjente Stuart familien.
Sir Neil Douglas var Hertugen av Wellingtons adjutant i slaget ved Waterloo.
Som ung pike ble Barbara sendt på klosterskole i Frankrike. Hun snakket fem språk, og var vel bevandret i sin samtids litteratur. Hun var også en fremragende pianist.
Etter å ha blitt introdusert i de fyrstelige høyadelige kretser i sitt hjemland, fulgte hun sin far til India, hvor han tjenestegjorde som offiser.

barbara

1822

Født 5. september i Templemore, Irland, med pikenavnet Barbara Elrington Douglas. Faren er offiseren Neil Douglas, mora Barbara Robertson, datter av en velstående bankier. Denne kjøper Elrington Castle ved Hamilton som bolig fr familien.

1831

Barbara begynner på pensjonatskole i Brussel i Belgia. Lærer blant annet gresk, latin og tysk.

1846

8. desember gifter Barbara seg med James Vaughan Allen, i slottskapellet på Errol Park, som eies av Allen-familien som har slått seg opp som plantasjedrivere i Karibien. Ikke langt unna ligger Inchmartine i Perthshire i the Highlands. Paret bosetter seg på Inchmartine.

1847

Barbara og James får sønnen James Douglas Vaughan Allen den 22. desember 1847. Sønnen er arving til godset Inchmartine.

1853

To dødsfall preger Barbaras liv dette året. Mannen James Allen dør i Brüssel 3. februar, og sønnen James arver godset Inchmartine. Barbara får ingen arverett hvis sønnen dør før han fyller 21 år. Inntil videre blir Barbara boende på Inchmartine. Barbaras far, generalen Sir Neil Douglas, dør 1. september i Brüssel. Han blir gravlagt ved Waterloo.

1855

Barbara gifter seg 15. februar med Neil Fergusson-Blair of Balthayock.

1861

Barbara utgir bok om hønseavl: The Henwife. Boka blir en stor suksess.

1862

Barbaras ektemann Neil Fergusson-Blair of Balthayock dør 12. januar.

1865

Barbara gifter seg med the Honourable William Arbuthnott I Edinburgh 6. desember. Jarlen av Leicester forteller i bryllupet at han fisker i Driva i sitt eget ferieparadis i Sunndalen.

1866

Barbara kommer til Sunndal for første gang, på bryllupsreise sammen med sin tredje ektemann William, som er ivrig fluefisker. Med på turen er også Barbaras sønn James, tjeneren Mary Chalmers og reisefører Oluf Endresen fra Bennett. De tar inn på Hoås for sommeren, mens Jarlen av Leicetser (til venstre i hvit hatt) finner seg til rette på Torske. Paret kommer tilbake også de to neste somrene. Ekteskapet skranter.

1868

Gunnar Hågensen selger det utskilte Elverhøybruket, som kom fra bruket nedre Løykja, til Barbara Arbuthnott. Barbara starter byggingen av sin egen bolig på Elverhøy, senere kjent som engelskhuset. Hun overdrar eiendommen til Oluf eEndresen i 1874, og får den tilbake da Endresen dør i 1879.

1868

Barbaras sønn James dør under dramatiske omstendigheter på Fokstua på Dovrefjell, den 15. september. Han blir gravlagt på gravstedet på Løykja. William drar tilbake til Skottland, Barbara blir værende i Sunndal og bor vinteren over på Torske. Barbara har nå mistet Inchmartine og bestemmer seg for å bli værende i Sunndal.

1869

Barbara flytter forsommeren inn i det nybygde huset sitt på Elverhøy, sammen med Oluf Endresen og Mary Chalmers. Barbara drar på vårparten til Skottland for å ordne opp i diverse papirer og praktiske forhold i sitt liv der borte, blant annet på Inchmartine.

1870

På vårparten kommer William på et mislykket besøk til Sunndal for å redde ekteskapet. Det ender i drama. Striden ender i seperasjon. Paret blir aldri formelt skilt.

1871

Barbara og Oluf Endresen får innpass i det norske kunstnermiljøet i Roma. Etter hvert oversetter hun deler av Jonas Lies forfatterskap til engelsk.

1875

Barbara var selv datter av en general – og en ivrig skytter. Hun støtter skyttersaken økonomisk – og utnevnes som æresmedlem i Centralforeningen for Legemsøvelser og Vaabenbrug. Kun kongen var medlem før henne.

1876

Barbara bygger en av de første fritidshyttene i Norge i Grødalen, Alfheim. Mary Chalmers dør, blir gravlagt på gravstedet på Løykja.

1879

Faktor Oluf Endresen dør. Lars Hoås overtar hans stilling. Lars og tjenestejenta Karen Lønset får i hemmelighet en datter sammen, Signe Dagny Marie. Barbara ordner med at barnet blir bortadoptert i Oslo. Signe blir senere gift med Nils Anton Bull og tar hans etternavn. Dagny Bull, registrert som født 1879, dør i 1954 og gravlegges på vestre gravlund i Oslo.

1880

Hågen Endresens enke selger Nedre Løykja (senere kjent som Leikvin) til Barbara Arbuthnott. Hun overdrar den i 1882 til sin tjener Lars Hoås. I 1884 overdrar hun også Elverhøy til Hoås, og hele bruk 1 er dermed samlet for en stakket stund.

1886

Lars Hoåas selger gardshuset og hagen på Nedre Løykja til Fredrick Wallace Cochran. Fredrick dør i 1889 og er gravlagt på gravstedet på Løykja. Familien eirer stedet til 1909, da kristiansunderen konsul B.L. Heide kjøper det. Ifølge Seljedal kom Leikvin-navnet offisielt i bruk det året. Sunndal Museumslag kjøper stedet i 1935.

1888

Etter at Barbaras bank i England går konkurs, kommer hun i en svært utsatt økonomisk situasjon. I 1888 trues det med tvangsauksjon på Elverhøy, men eiendommen reddes av en lokal kausjonist.

1892

Det var et liv på Elverhøy som fikk de fattige husmenn og bønder i Sunndalen til å måpe. I 1892 var festen over. Da gikk Elverhøy med innbo på tvangsauksjon. Kjøper er engelskmannen E.G. Pretyman, mens Jon Jonsen Gravem er forpakter på bruket. Barbara, Lars og Karen flytter til en midlertidig liten bolig ved Elverhøy bru, den tidligere husmannsplassen Løkenøyen.

1895

Barbaras siste bolig, Einabu, står ferdig. Her bor Barbara de siste årene av sitt liv, sammen med Lars og Karen.

1904

  1. august dør Barbara i sitt hjem Einabu, nær 82 år gammel.

1913

Lars Hoås og Karen Lønset blir boende på Einabu etter at Barbara er død. I 1913 blir de endelig gift.

1921

Engelskmannen Henry G.O. Bridgeman kjøper Søndre Elverhøy, Løken bruk nr. 11, som var Barbaras bolig. Samme år kjøper Lars E. Liahjell bruket Elverhøy, som Ernst G. Pretyman har eid siden 1892.

1923

Lars Hoås dør på gamlehjemmet på Grøa. Karen Lønset dør i hjembygda Oppdal i 1932, og blir gravlagt sammen med sin mann på gravstedet på Løykja.

sparebank1 logo
Sunndal Sparebank hvit