Ruster opp Phillipshagen

Phillipshagen ved Grøa har foran årets musikkspill fått et velfortjent løft!

Om lag 30 stilte på dugnad i den gamle særpregede hagen torsdag 18. mai. En gjeng fra JazzåTeateret var også på plass med arbeidshansker og utstyr. Dette er første skritt for å få hagen dit den skal være!

Phillip Dugnad

Barbara Arbuthnott var ikke den eneste briten som likte seg i Sunndal og som så potensial i bygda. Flere briter bygde seg egne sommerhus eller leide seg gårdsbruk år etter år for å prøve fiskelykka. Den som satset mest her i bygdene var Ethelbert Lort Phillips. Han var en løktig forretningsmann og så fort verdien i turisme. Tanken hans var å tilby ett mer helhetlig tilbud der alt var inkludert.

Derfor lot han bygge nye hus med tilhørende fiskeretter som kunne tilby den komforten britene ønsket seg. De lokale bøndene tjente nok stort på salg av fiskeretter i ”engelsktida”, men det var Lort Phillips som først begynte med pakketurisme i Sunndal.

På midten av 1890-tallet leide den første reselivskongen i Sunndal grunn av Pretyman på Elverhøi på Løyja. Her bygde han huset Hvilestedet og etablerte en hage med eik, rhododendron og andre planter. I dag er mer enn 50 plantearter den britiske landskapshagen. Ta en piknikk – og opplev blomstringen i juni og juli, eller mylderet av farger på løvet om høsten.

I dag er det Sunndal kommune som eier hagen.

Phillip Dugnad

Did you like this? Share it!

0 comments on “Ruster opp Phillipshagen

Leave Comment